Usluge

Offset tisak je tisak gdje se boja transferira sa offsetne ploče na gumeni plašt, a s njega na arak papira

Stroj za offset

Offset tehnika tiska je najčešće korištena tehnika u svijetu grafike. Prvenstveni razlog je mogućnost izrade velikih naklada proizvoda po iznimno prihvatljivoj cijeni i kvaliteti. Offset tisak datira iz 1903 godine kada je napravljen prvi offset stroj. Tehnika offset tiska je indirektna i koristi tiskovnu formu (ploču) te valjak kao posrednik koji zapravo prenosi formu na papir. Uz mnoštvo boja koje su dostupne, možemo reći da je offsetni tisak najbolji način izrade velikih naklada uz izvrsnu kvalitetu otiska.